MEDIATION

Mediation – et mindset og en metode

Uddannelsesbrochure Mediator uddannelse 

Her finder du de kommende datoer for Mediatoruddannelsen i henholdsvis Aarhus, København og Herning.

 

2019 MEDIATOR UDDANNELSER

Mediatoruddannelse Aarhus – Efterår 2019 – Start den 11 September
Mediatoruddannelse – Herning – Efterår 2019 – Start den 19 September
Mediatoruddannelse Københaven – Efterår 2019 – Start den 23 September

Mediatoruddannelse Odense – Efterår 2019 – Start den 7 Oktober

2020 MEDIATOR UDDANNELSER

Mediatoruddannelse København – Forår 2020 – Start d. 20. januar 2020
Mediatoruddannelse Herning – Forår 2020 – Start d. 27. januar 2020
Mediatoruddannelse Aarhus – Forår 2020 – Start d. 9. marts 2020
Mediatoruddannelse Odense – Forår 2020 – Start d. 9. marts 2020

Send en mail på info@crossingcultures.dk for mere information.

Mediation som mindset  sigter mod at skabe fælles forståelse og udvikle samarbejdsprocesser, som i sig selv er problemknusende.

Mediation som  metode bruges når en mediator som uvildig trediepart medvirker til at løse forskellige konflikter. Mediator leder mediationspro­cessen og tilstræber at opnå en vind-vind situation for begge parter. Essensen i  mediation er, at begge parter i konflikten får mulighed for at delagtiggøre og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde. Metoden fokuserer ikke på ret eller uret, men derimod på at finde en løsning, der varetager parternes behov og udnytter modsætninger mellem parterne konstruktivt.

CrossingCultures har fokus på at styrke og udvikle gode relationer blandt mennesker. Vores arbejde med mediation er forankret i de tre K’er, Kommunikation, Konflikthåndtering og Kulturforståelse. Ved at inddrage kulturforståelse, samt betydningen af virksomheds- og organisationskulturer direkte i mediatoruddannelsen kommer vi dybt ind omkring årsager og baggrunde for konflikters opståen. Herunder også de menneskelige forskelligheder og udfordringer, som opstår ved forandringer i den kendte kultur. Det være sig når nye teams etableres, processer og rutiner ændres, nye medarbejdere skal integreres, afdelinger sammenlægges, interkulturelle forskelle er til stede mv.