FOREDRAG

Mediation – et mindset og en metode

Mediation som mindset  sigter mod at skabe fælles forståelse og udvikle samarbejdsprocesser, som i sig selv er problemknusende.

Mediation som  metode bruges når en mediator som uvildig trediepart medvirker til at løse forskellige konflikter. Mediator leder mediationspro­cessen og tilstræber at opnå en vind-vind situation for begge parter. Essensen i  mediation er, at begge parter i konflikten får mulighed for at delagtiggøre og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde. Metoden fokuserer ikke på ret eller uret, men derimod på at finde en løsning, der varetager parternes behov og udnytter modsætninger mellem parterne konstruktivt.

CrossingCultures har fokus på at styrke og udvikle gode relationer blandt mennesker. Vores arbejde med mediation er forankret i de tre K’er, Kommunikation, Konflikthåndtering og Kulturforståelse. Ved at inddrage kulturforståelse, samt betydningen af virksomheds- og organisationskulturer direkte i mediatoruddannelsen kommer vi dybt ind omkring årsager og baggrunde for konflikters opståen. Herunder også de menneskelige forskelligheder og udfordringer, som opstår ved forandringer i den kendte kultur. Det være sig når nye teams etableres, processer og rutiner ændres, nye medarbejdere skal integreres, afdelinger sammenlægges, interkulturelle forskelle er til stede mv.