KUNDERNE

Mediation – et mindset og en metode

I CrossingCultures er vi eksperter i Mediation.
Vi medierer i organisationer og har uddannet mediatorer i Danmark og Grønland gennem mere end 10 år.

Sagt af vores kunder:

”At tage min uddannelse til mediator hos CrossingCultures har været det helt rigtige valg. Jeg stiftede første gange bekendtskab med mediation/ konfliktmægling, da jeg fik faget Mediation under jurastudiet på universitetet i Melbourne. Siden da har jeg savnet, at få en mere formel uddannelse som mediator, hvilket jeg i den grad nu har fået hos  CrossingCultures. Deres mediatoruddannelse var et meget intensivt og lærerigt forløb.

Det var utroligt dygtige og kompetente undervisere, som formåede at fastholde interessen og opmærksomheden hele vejen igennem en masse relevante emner på relativt kort tid. Mediationsundervisningens vekselvirkning mellem teorierne bag tilgangen og praksisnære cases/øvelser er den rette kombination til at opnå de efterspurgte kvalifikationer som en mediator skal besidde. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen til alle med interesse for mediation og konfliktmægling.”

Christine Tang, Jurist

” At blive certificeret mediator er den bedste og mest værdiskabende efteruddannelse/ certifice- ring jeg har investeret i.
Jeg vil på det kraftigste anbefale det til konsulenter og projektledere at tage forløbet.

Mediation er et værktøj og et mindset til os, der be- finder sig i krydsfeltet mellem tværgående proces- ser og mennesker med meninger – og som ønsker at skabe endnu mere fremdrift.
Kristian Sørensen, Business director (Devoteam)

” På en stor arbejdsplads som vores med over 500 medarbejdere, vil der uundgåeligt opstå konflikter ind imellem, og derfor ønsker vi i HR-afdelingen at have så mange forskellige redskaber som muligt til at tage hånd om dette.

Vi har derfor uddannet mediatorer i organisatio- nen og det har især vist sig at være en god investe- ring i forhold til at sætte tidligt ind over for mindre konflikter i enkelte afdelinger eller mellem kolle- ger.

I de konflikter eller dårligt fungerende afdelinger, hvor vi har brugt mediation, er situationen blevet vendt til noget positivt og udviklende, så hos os er det kommet for at blive.”
Mads B. Christensen, HR chef (Air Greenland)

“ Mediation er anderledes og man får en helt an- den tilgang til mange ting – og det kan også bruges i privatlivet Det er sjældent man får en helt anden måde at tænke og tilgå andre mennesker på efter et kursus.

Det har jeg fået med herfra – Fedt!
Sara Louise Olsen, Consultant (Grundfos)

” Mit ønske var at få et nyt redskab/ metode til at løse forskellige ledelsesmæssige konflikter og ud- fordringer.
Det har jeg fået!”
Jørgen Mosegaard, økonomichef (Energi Ikast)

” Min forventning til Mediator uddannelsen var at få nogle værktøjer jeg kunne bruge i min person- lige udvikling som leder. Det fik jeg – men samtidig fik jeg SÅ meget mere. Kurset har både givet mig en dybere viden om mig selv, forbedret min dialog og interaktion med mine omgivelser samt en bedre forståelse for diversiteten i vores profiler og styrken i dette. Og ikke mindst hvor meget poten- tiale der ligger i at have en synlig og aktiv kon- fliktkultur i en organisation. Jeg vil klart anbefale forløbet, da det både har været til gavn for mig og mine omgivelser.
Maria Nørgaard Nielsen, Manager (LEGO)

” Gennem mediatoruddannelsen har jeg fået be- kræftet, at processen er vigtig.
Processen, hvor mennesker respekteres for deres forskellighed – først her bliver dialog mulig og løs- ninger udvikles. Det gør min hverdag som bygher- rerådgiver enklere.”
Finn Balle, bygherrerådgiver (Finn Balle aps)

” Jeg er glad for min mediatoruddannelse og det til- taler mig, at mediation siger, at der er to vindere i en konflikt. Traditionelt plejer konflikter jo ellers at ende med en taber og en vinder.”
Jesper Ravn Jacobsen, bestyrelsesformand

” Tak for nogle gode og lærerige dage på mediator- uddannelsen.
Den første dag på Frederiksberg var jeg noget skeptisk og usikker på om jeg skulle opleve et for- løb af ”kongens nye klæder”.

Jeg må nu sige, at jeg hver dag, både på arbejdet og privat, oplever situationer, hvor jeg kan bruge det lærte, ofte blot fordi jeg forstår situationer bedre, men også i taklingen af konflikter. Jeg tror kurset både det har været til gavn for mig og for mine om- givelser
Christa N. Buch, overtandlæge


I CrossingCultures er vi eksperter i Mediation.
Vi medierer i organisationer og har uddannet mediatorer i Danmark og Grønland gennem mere end 10 år.

CrossingCultures har løst opgaver indenfor følgende brancher:

• Uddannelsesinstitutioner og skoler
• Kommunale institutioner
• Statslige institutioner
• Internationale koncerner
• Små og mellemstore virksomheder
• Medicinalindustrien
• Fødevare- og ingrediensindustrien
• Tekstilindustrien
• Jern og metalindustrien
• Byggevirksomheder
• Sociale institutioner
• Produktionsvirksomheder
• Landbruget
• Banksektoren
• Sundhedssektoren
• Boligadministration
• Interesseorganisationer
• Faglige organisationer
• Advokater
• Politi og domstole
• Energiforsyning