MEDIATION

Mediation – et mindset og en metode

Uddannelsesbrochure Mediator uddannelse 

Her finder du de kommende datoer for Mediatoruddannelsen i henholdsvis Aarhus, Odense, København og Herning.

MEDIATOR UDDANNELSER

Mediatoruddannelse København – Efterår 2021 – Start d. 13. september 2021
Mediatoruddannelse Herning – Efterår 2021 – Start d. 20. september 2021
Mediatoruddannelse Odense – Efterår 2021 – Start d. 29. september 2021
Mediatoruddannelse Aarhus – Efterår 2021 – Start d. 29. september 2021

MEDIATOR UDDANNELSER 2022

Mediatoruddannelse København – Forår 2022 – Start d. 24. januar 2022
Mediatoruddannelse Herning – Forår 2022 – Start d. 31. januar 2022
Mediatoruddannelse Aarhus – Forår 2022 – Start d. 9. marts 2022
Mediatoruddannelse Odense – Forår 2022 – Start d. 9. marts 2022

Mediatoruddannelse København – Efterår 2022 – Start d. 12. september 2022
Mediatoruddannelse Herning – Efterår 2022 – Start d. 19. september 2022
Mediatoruddannelse Aarhus – Efterår 2022 – Start d. 28. september 2022
Mediatoruddannelse Odense – Efterår 2022 – Start d. 28. september 2022
Mediatoruddannelse Nuuk – Efterår 2022 – Start d. 20. september 2022

Send en mail på info@crossingcultures.dk for mere information.

Mediation som mindset  sigter mod at skabe fælles forståelse og udvikle samarbejdsprocesser, som i sig selv er problemknusende.

Mediation som  metode bruges når en mediator som uvildig trediepart medvirker til at løse forskellige konflikter. Mediator leder mediationspro­cessen og tilstræber at opnå en vind-vind situation for begge parter. Essensen i  mediation er, at begge parter i konflikten får mulighed for at delagtiggøre og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde. Metoden fokuserer ikke på ret eller uret, men derimod på at finde en løsning, der varetager parternes behov og udnytter modsætninger mellem parterne konstruktivt.

CrossingCultures har fokus på at styrke og udvikle gode relationer blandt mennesker. Vores arbejde med mediation er forankret i de tre K’er, Kommunikation, Konflikthåndtering og Kulturforståelse. Ved at inddrage kulturforståelse, samt betydningen af virksomheds- og organisationskulturer direkte i mediatoruddannelsen kommer vi dybt ind omkring årsager og baggrunde for konflikters opståen. Herunder også de menneskelige forskelligheder og udfordringer, som opstår ved forandringer i den kendte kultur. Det være sig når nye teams etableres, processer og rutiner ændres, nye medarbejdere skal integreres, afdelinger sammenlægges, interkulturelle forskelle er til stede mv.