OM OS

“Verden er som den er, virkeligheden er måden vi oplever den på”. 

Hos os er 1 + 1 = 11. 
Det er kernen i vores samarbejde og baggrunden for vores fælles engagement i CrossingCultures.
Marianne er indehaver af  konsulenthuset reCome, Charlotte er indehaver af konsulentvirksomheden plan2move.
Gennem inspiration og ved at  udforske og og benytte hinandens kompetencer og professionelle netværk, har vi i fællesskab skabt en kursusvirksomhed, som udfordrer, flytter og udvikler det enkelte menneske.

Marianne Spandet Jakobsen, medejer,  har 25 års erfaring som leder, konsulent og underviser.  Marianne har en master i NLP, er certificeret coach, IMI certificeret mediator og psykoterapeut. Hun har uddannet mediatorer siden 2005.

”Gennem min karriere har jeg oplevet, hvorledes konflikter eskalerer, og ikke mindst hvorledes konflikter løses eller helt undgås gennem samarbejde, dialog og mægling.”

Gennem sit professionelle virke har Marianne været optaget af at skabe resultater gennem kundernes implementering af læringsprocesserne.

Hun stiller spørgsmål, skaber refleksion og sætter tankeprocesser i gang.  Hun skaber synlige resultater – også hvor det ser mest vanskeligt ud.Mariannes tilgang er indlevelse, engagement og nærvær. Hendes indsigt og forståelse for at organisationer består af individer, og at organisationers succes står og falder med at det enkelte individ føler sig værdsat og anerkendt.  Marianne har skabt bemærkelsesværdige resultater i mange virksomheder, institutioner og organisationer.

Marianne er indehaver af konsulentvirksomheden ReCome, hvor hun arbejder med organisationsudvikling indenfor professionel konfliktløsning.

Charlotte Bæk Risbjerg, medejer, har 20 års erfaring med tværkulturel ledelse, forhandling og teamudvikling fra virksomheder i ind- og udland. Hun er uddannet cand.negot i international forhandling og kultur samt certificeret coach og mediator.

”At se muligheder i forskelligheden og skabe samspil blandt mennesker på tværs af individuelle behov, værdier og kulturel tilgang, er nøglen til fælles ejerskab og succes.

Som leder i forskelligartede organisationskulturer,  har Charlotte altid været optaget af tværgående relationer og hvad der driver og motiverer mennesker frem mod fælles mål.  Hvad udfordrer i samspillet med andre? Hvordan inddrages menneskelige og kulturelle forskelligheder som ressource?

Indsigten i og forståelsen for menneskelig og kulturelt betinget holdning og handling, har samtidig givet hende en udviklet evne til at forudse og forebygge konflikter. Med fokus på muligheder løfter hun spejlet og udfordrer med spørgsmål til at se skjulte vinkler og gå nye veje.

Med den tilgang har hun skabt udvikling og fælles resultater i samarbejde med mennesker og kulturer fra vidt forskellige lande, brancher og tværfaglige miljøer.

Charlotte er indehaver af Risbjerg Relations, hvor hun arbejder med interkulturel ledelse, kommunikation og samarbejde på tværs i organisationer og teams.