OM OS

“Verden er som den er, virkeligheden er måden vi oplever den på”. 

Hos os er 1 + 1 = 11. 
Det er kernen i vores samarbejde og baggrunden for vores fælles engagement i CrossingCultures.
Marianne er indehaver af  konsulenthuset reCome, Charlotte er indehaver af konsulentvirksomheden plan2move.
Gennem inspiration og ved at  udforske og og benytte hinandens kompetencer og professionelle netværk, har vi i fællesskab skabt en kursusvirksomhed, som udfordrer, flytter og udvikler det enkelte menneske.
Dummy Image

Marianne Spandet Jakobsen, medejer,  har 25 års erfaring som leder, konsulent og underviser.  Marianne har en master i NLP, er certificeret coach, IMI certificeret mediator og psykoterapeut. Hun har uddannet mediatorer siden 2005.

”Gennem min karriere har jeg oplevet, hvorledes konflikter eskalerer, og ikke mindst hvorledes konflikter løses eller helt undgås gennem samarbejde, dialog og mægling.”

Gennem sit professionelle virke har Marianne været optaget af at skabe resultater gennem kundernes implementering af læringsprocesserne.

Hun stiller spørgsmål, skaber refleksion og sætter tankeprocesser i gang.  Hun skaber synlige resultater – også hvor det ser mest vanskeligt ud.Mariannes tilgang er indlevelse, engagement og nærvær. Hendes indsigt og forståelse for at organisationer består af individer, og at organisationers succes står og falder med at det enkelte individ føler sig værdsat og anerkendt.  Marianne har skabt bemærkelsesværdige resultater i mange virksomheder, institutioner og organisationer.

Marianne er indehaver af konsulentvirksomheden ReCome, hvor hun arbejder med organisationsudvikling indenfor professionel konfliktløsning.

Dummy Image

Charlotte Bæk Risbjerg, medejer, har 20 års erfaring med tværkulturel ledelse, forhandling og teamudvikling fra virksomheder i ind- og udland. Hun er uddannet cand.negot i international forhandling og kultur samt certificeret coach og mediator.

”At se muligheder i forskelligheden og skabe samspil blandt mennesker på tværs af individuelle behov, værdier og kulturel tilgang, er nøglen til fælles ejerskab og succes.

Som leder i forskelligartede organisationskulturer,  har Charlotte altid været optaget af tværgående relationer og hvad der driver og motiverer mennesker frem mod fælles mål.  Hvad udfordrer i samspillet med andre? Hvordan inddrages menneskelige og kulturelle forskelligheder som ressource?

Indsigten i og forståelsen for menneskelig og kulturelt betinget holdning og handling, har samtidig givet hende en udviklet evne til at forudse og forebygge konflikter. Med fokus på muligheder løfter hun spejlet og udfordrer med spørgsmål til at se skjulte vinkler og gå nye veje.

Med den tilgang har hun skabt udvikling og fælles resultater i samarbejde med mennesker og kulturer fra vidt forskellige lande, brancher og tværfaglige miljøer.

Charlotte er indehaver af Risbjerg Relations, hvor hun arbejder med interkulturel ledelse, kommunikation og samarbejde på tværs i organisationer og teams.

Dummy Image

Birgitte Nielsen er CrossingCultures´ praktiske omdrejningspunkt hvor hun først og fremmest bistår med administrative opgaver.

SAMARBEJDSPARTNERE

Dummy Image

Pia Søgaard har 25 års erfaring med organisatoriske strategiprocesser. Hun har som leder og konsulent arbejdet med strategiudvikling og implementering af handleplaner med det mål at udvikle organisationer og mennesket i organisationen. Hendes primære arbejdsfelt har været organisationer baseret på frivillighed. Her har hun arbejdet med ledelse i en dialog og værdibaseret kultur, hvor den enkeltes største motivationsfaktor for udvikling og forandring er ejerskabet af strategiprocesserne.  En af Pias forcer i udviklingsprocesser er evnen til at se og møde det enkelte menneske med anerkendelse. Hun har stor erfaring med genoprettelse og udvikling af relationer mellem mennesker. Pia er uddannet præst, lærer, psykoterapeut og mediator.

Hos  CrossingCultures  faciliterer Pia strategiprocesser målrettet organisatorisk og personlig udvikling igennem mediation, supervision, undervisning og terapi.

Dummy Image

Maja Larsen er pædagogisk afd. leder og souschef på Herfølge Skole. Hun er uddannet lærer og mediator, og har boet og arbejdet i Grønland i 2 år. Maja er i sær optaget af, hvordan man i teamsamarbejdet “spiller hinanden gode”, så eleverne får de bedste muligheder for at lære mest. Hos CrossingCultures underviser Maja på mediatoruddannelsen.

Dummy Image

Annette Spicker Bruhn er generalist med 25 års erfaring fra erhvervslivet indenfor salg, eksport, marketing og iværksætteri. Relationen er et kernepunk for Annette, som ser i helheder og nyder at koble personer, viden og kompetencer sammen. 2012 blev et øjenåbner år mht. mediation og gode resultater, der følger med.